Зміни, що відбуваються в освіті так чи інакше торкаються практично всіх аспектів функціонування коледжу.

                Здійснення навчання вимагає знання й умілого використання різноманітних форм організації педагогічного процесу.

               Ідучи в ногу із часом, у процесі викладання різних дисциплін викладачі коледжу використовують інформаційно-комунікаційні технології. Вони сприяють розвиткові пізнавального інтересу студентів, оскільки дозволяють доповнити існуючі підручники новим, живим, цікавим для них матеріалом. Викладачі коледжу широко використовують комп'ютер. Для цього розробляють різноманітне програмне забезпечення, яке широко використовується в навчальному процесі:

- електронні підручники, за допомогою яких можна ознайомити із навчальним матеріалом, прикладами виконання типових завдань, відповісти на контрольні запитання й одержати повідомлення про правильність наданих відповідей;

- електронні довідники, які містять різноманітний довідковий матеріал із певної або декількох галузей знань і забезпечують доступ до цього матеріалу;

- програмні засоби підтримки предметної діяльності, які дозволяють працювати на екрані компютера з типовими обєктами певної предметної галузі;

- програми-тренажери, які призначені для набуття навичок вирішення типових завдань із певної навчальної дисципліни;

- контролюючі програми, які надають можливість здійснити самоконтроль або контроль навчальних досягнень.