Березоворудський аграрний коледж Полтавської ДАА здійснює свою діяльність згідно чинного законодавства та Положення про Березоворудський аграрний коледж ПДАА, Затвердженого у 2016 році Вченою радою ПДАА.

    У 2017 році коледж пройшов акредитацію за всіма спеціальностями: "Агрономія", "Агроінженерія" та "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва".

    Головною метою діяльності та проблемою, над якою працює коледж - підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, комунікабельних, креативних, затребуваних на сучасному ринку праці фахівців агропромислового виробництва з високим рівнем громадської свідомості, моральної культури, почуттям патріотизму.

Освітню діяльність, пов'язану з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, коледж проводить за денною та заочною формами навчання на базі повної загальної середньої освіти та базової загальної середньої освіти.

Підготовка фахівців здійснюється за трьома спеціальностями:

- "Агрономія";

- "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва";

- "Агроінженерія".