MENU
                ЗАТВЕРДЖУЮ:      
                Штат в кількості _144,52 штатних одиниць
                з місячним фондом заробітної плати    
                за посадовими окладами __313370,10__грн.
                             
                Директор Березоворудського технікуму ПДАА
                ___________________В.М.Краснюк_____________
                (підпис)     (ініціали і прізвище)    
                "_____"____________________2015 р.    
                             
      Ш Т А Т Н И Й  Р О З П И С  на 2015 рік            
      з 1 вересня по 30 листопада 2015 року            
    Березоворудський технікум Полтавської державної аграрної академії      
№ п/п Назва посади Тарифний розряд Кількість штатних посад Посадовий оклал (грн.) Надбавка за вислугу років (грн.) Надбавка за престижність праці, особливі умови праці (грн.) Надбавка за високі досягнення,класність,почесні та спортивні звання (грн.) Доплата за вчене звання,науковий ступінь,керівництво гуртожитком,особливі умови праці,тощо(грн.) Фонд заробітної плати на місяць (грн.) Фонд заробітної плати на вересень-листопад 2015 року (грн.)
% грн. % грн. % грн. % грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                                                                                                  1. Загальний фонд
1.1.Персонал, за умови оплати праці віднесений до педпрацівників
1 Директор 15 1 2611     20 522,20 50 1305,50 10 261,10 4699,80 14099,40
2 Зам.директора по навчальній роботі   1 2480 30 744,00 5 124,00     10 248,00 3596,00 10788,00
3 Зам.директора по виховній роботі   1 2350 30 705,00 5 117,50     10 235,00 3407,50 10222,50
4 Завідувач відділення "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропром.виробн." 11 0,5 1994     5 49,85         1246,25 3738,75
5 Завідувач відділення "Виробництво і переробка продукції рослинництва" 11 0,5 1994 30 598,20 5 49,85         1645,05 4935,15
6 Завідувач відділення "Виробництво і переробка продукції тваринництва" 11 0,5 1994 20 398,80 5 49,85         1445,65 4336,95
7 Завідувач навчальною лабораторією рослинництва 11 1 1994     5 99,70         2093,70 6281,10
8 Завідувач навчальною лабораторією  11 4 1994 10 199,40 5 398,80         8574,20 25722,60
9 Методист -  вища категорія 12 1 2145 30 643,50 5 107,25         2895,75 8687,25
10 Методист відділення 11 0,5 1994 20 199,40 5 49,85         1246,25 3738,75
11 Культорганізатор без категорії 8 1 1660 10 166,00 5 83,00         1909,00 5727,00
12 Художній керівник - без категорії 8 1 1660     5 83,00         1743,00 5229,00
13 Практичний психолог  9 1 1751 10 175,10 5 87,55         2013,65 6040,95
  Всього по 1.1.   14 28615   4028,80   1822,40   1305,5   744,10 36515,80 109547,40
      1.2. Майстри виробничого навчання              
1 Майстер виробничого навчання 10 1 1842 30 552,60 5 92,10         2486,70 7460,10
2 Майстер виробничого навчання 9 1 1751 30 525,30 5 87,55         2363,85 7091,55
3 Майстер виробничого навчання 9 3 1751 10 525,30 5 262,65         6040,95 18122,85
4 Майстер виробничого навчання 9 2 1751     5 175,10         3677,10 11031,30
  Всього по 1.2.   7 12348   1603,20   617,40         14568,60 43705,80
        1.3. Фахівці                  
1 Заст.директора з адміністративно-господарської роботи   1 2350                 2350,00 7050,00
2 Головний бухгалтер   1 2350                 2350,00 7050,00
3 Бухгалтер І категорія 9 3 1751                 5253,00 15759,00
4 Економіст 9 1 1751                 1751,00 5253,00
5 Адміністратор бази даних (ЄДЄБО) 8 1 1660                 1660,00 4980,00
6 Секретар навчальної частини 5 1 1413                 1413,00 4239,00
7 Диспетчер 5 1 1413                 1413,00 4239,00
8 Секретар-друкарка 4 1 1403                 1403,00 4209,00
9 Секретар-друкарка відділення "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропром.виробн." 4 1 1403                 1403,00 4209,00
10 Секретар-друкарка відділення "Виробництво і переробка продукції рослинництва" 4 1 1403                 1403,00 4209,00
11 Секретар-друкарка відділення "Виробництво і переробка продукції тваринництва" 4 1 1403                 1403,00 4209,00
12 Секретар-друкарка  заочного відділення   4 1 1403                 1403,00 4209,00
13 Лаборанти 4 6 1403                 8418,00 25254,00
14 Інженер І категорія (енергетик) 9 1 1751                 1751,00 5253,00
15 Інженер з ОП І категорія 9 1 1751                 1751,00 5253,00
16 Завідувач бібліотекою 10 1 1842 20 368,40 5 92,1         2302,50 6907,50
17 Бібліотекар 8 1 1660 20 332,00 5 83         2075,00 6225,00
18 Бібліотекар 8 1 1660 10 166,00 5 83         1909,00 5727,00
19 Інспектор з кадрів  4 1 1403                 1403,00 4209,00
20 Паспортист 4 0,5 1403                 701,50 2104,50
19 Архіваріус 4 0,25 1403                 350,75 1052,25
20 Завідувач господарством 7 1 1558                 1558,00 4674,00
21 Завідувач господарством 8 1 1660                 1660,00 4980,00
22 Інженер з ремонту П категорія 8 1 1660                 1660,00 4980,00
23 Механік І категорія 9 1 1751                 1751,00 5253,00
  Разом по 1.3.   30,75 49371,25   866,40   258,1         50495,75 151487,25
        1.4. Робітники                  
1 Робітник по обслуговуванню водопров.та каналіз.систем 5 2 1413                 2826,00 8478,00
2 Робітник по ремонту меблів та інших вироб. з деревини 5 1 1413                 1413,00 4239,00
3 Сторож 1 2 1378             35 655,09 3411,09 10233,27
4 Сторож 1 2 1378             35 655,09 3411,09 10233,27
5 Сторож навчально-дослідної ділянки 1 1 1378             35 327,55 1705,55 5116,65
6 Сторож навчально-ферм.господарства 1 1 1378             35 327,55 1705,55 5116,65
7 Оператори котельні (7міс.) 5 4 1413             35% нічні 671,72 6323,72 12647,44
8 Прибиральних службових приміщень 1 9 1378             3чол.х10% 413,40 12815,40 38446,20
9 Газоелектрозварювальник 5 1 1413             8%шкідл. 113,04 1526,04 4578,12
10 Комірник 2 1 1383                 1383,00 4149,00
11 Робітник ремонтно-будівельних робіт 5 4 1413                 5652,00 16956,00
12 Водій автотранспортних засобів 2 1 1383                 1383,00 4149,00
13 Слюсар по обслуговуванню газового обладнання 5 1 1413                 1413,00 4239,00
  Всього по 1.4.   30 41805               3163,83 44968,44 128581,60
  Разом по  1.1. - 1.4.   81,75 132139,25   6498,40   2697,90   1305,50   3907,54 146548,59 433322,05
        1.5. Викладачі                  
1 викладачі   49                   114535,84 343607,52
                             
  1.6. Надбавка за вислугу років викладачів                 20821,5 62464,5
  1.7. Надбавка відповідно до Постанови КМУ № 373 від13.03.2011 викладачів           4944,32 14832,96
  1.8. Матеріальна допомога на оздоровлення                    
  1.9. Матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарів                
  1.10. Грошова винагорода за сумлінну працю                    
  1.11. Нерозподілені видатки на підвищення заробітної плати  (та індексація)             562997,93
  Фонд заробітної плати за 8 місяців                   2019775,04
ЗАГАЛЬНИЙ  ФОНД, ВСЬОГО: 130,75                 286850,25 3437000

37040, Україна, Пирятинський р-н., с.Березова Рудка, вул. Паркова,1 © 2018