ЗАТВЕРДЖУЮ:      
                Штат в кількості 144,75_ штатних одиниць
                з місячним фондом заробітної плати    
                за посадовими окладами _337526,24______________грн.
                             
                Директор Березоворудського технікуму ПДАА
                ________________В.М.Краснюк________________
                (підпис)                          (ініціали і прізвище)    
                "_____"____________________2016 р.    
                             
      Ш Т А Т Н И Й  Р О З П И С  на 2016 рік            
                             
    Березоворудський технікум Полтавської державної аграрної академії      
№ п/п Назва посади Тарифний розряд Кількість штатних посад Посадовий оклал (грн.) Надбавка за вислугу років (грн.) Надбавка за престижність праці, особливі умови праці (грн.) Надбавка за високі досягнення,класність,почесні та спортивні звання (грн.) Доплата за вчене звання,науковий ступінь,керівництво гуртожитком,особливі умови праці,тощо(грн.) Фонд заробітної плати на місяць (грн.) Фонд заробітної плати за грудень (грн.)
% грн. % грн. % грн. % грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                                                                                                  1. Загальний фонд
1.1.Персонал, за умови оплати праці віднесений до педпрацівників
1 Директор 15 1 2872     20 574,40 50 1436,00 10 287,20 5169,60 62035,20
2 Зам.директора по навчальній роботі   1 2728 30 818,40 5 136,40     10 272,80 3955,60 47467,20
3 Зам.директора по виховній роботі   1 2585 30 775,50 5 129,25     10 258,50 3748,25 44979,00
4 Завідувач відділення "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропром.виробн." 11 0,5 2193     5 54,85         1151,85 13822,20
5 Завідувач відділення "Виробництво і переробка продукції рослинництва" 11 0,5 2193 30 329,10 5 54,85         1480,95 17771,40
6 Завідувач відділення "Виробництво і переробка продукції тваринництва" 11 0,5 2193 20 219,40 5 54,85         1371,25 16455,00
7 Завідувач навчальною лабораторією рослинництва 11 1 2193     5 109,65         2302,65 27631,80
8 Завідувач навчальною лабораторією "Молочна справа" 11 1 2193 10 219,3 5 109,65         2521,95 30263,4
9 Завідувач навчальною лабораторією  11 3 2193     5 328,95         6907,95 82895,40
10 Методист -  вища категорія 12 1 2360 30 708,00 5 118,00         3186,00 38232,00
11 Методист відділення 11 0,5 2193 20 219,40 5 54,85         1371,25 16455,00
12 Культорганізатор без категорії 8 1 1825 10 182,50 5 91,25         2098,75 25185,00
13 Художній керівник - без категорії 8 1 1825     5 91,25         1916,25 22995,00
14 Практичний психолог - без категорії 9 1 1925 10 192,50 5 96,25         2213,75 26565,00
  Всього по 1.1.   14 31473   3664,10   2004,45   1436,00   818,50 39396,05 472752,60
      1.2. Майстри виробничого навчання              
1 Майстер виробничого навчання 10 1 2026 30 607,80 5 101,30         2735,10 32821,20
2 Майстер виробничого навчання 9 1 1925 30 577,50 5 96,25         2598,75 31185,00
3 Майстер виробничого навчання 9 3 1925 10 577,50 5 288,85         6641,35 79696,20
4 Майстер виробничого навчання 9 2 1925     5 192,50         4042,50 48510,00
  Всього по 1.2.   7 13576   1762,80   678,90         16017,70 192212,40
        1.3. Фахівці                  
1 Заст.директора з адміністративно-господарської роботи   1 2585                 2585,00 31020,00
2 Головний бухгалтер   1 2585                 2585,00 31020,00
3 Бухгалтер І категорія 9 3 1925                 5775,00 69300,00
4 Економіст 9 1 1925                 1925,00 23100,00
5 Адміністратор бази даних (ЄДЄБО) 8 1 1825                 1825,00 21900,00
6 Секретар навчальної частини 5 1 1514                 1514,00 18168,00
7 Диспетчер 5 1 1514                 1514,00 18168,00
8 Секретар-друкарка 4 1 1414                 1414,00 16968,00
9 Секретар-друкарка відділення "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропром.виробн." 4 1 1414                 1414,00 16968,00
10 Секретар-друкарка відділення "Виробництво і переробка продукції рослинництва" 4 1 1414                 1414,00 16968,00
11 Секретар-друкарка відділення "Виробництво і переробка продукції тваринництва" 4 1 1414                 1414,00 16968,00
12 Секретар-друкарка  заочного відділення   4 1 1414                 1414,00 16968,00
13 Лаборанти 4 6 1414                 8484,00 101808,00
14 Інженер І категорія (енергетик) 9 1 1925                 1925,00 23100,00
15 Інженер з ОП І категорія 9 1 1925                 1925,00 23100,00
16 Завідувач бібліотекою 10 1 2026 20 405,20 5 101,3         2532,50 30390,00
17 Бібліотекар 8 1 1825 20 365,00 5 91,25         2281,25 27375,00
18 Бібліотекар 8 1 1825 10 182,50 5 91,25         2098,75 25185,00
19 Інспектор з кадрів  4 1 1414                 1414,00 16968,00
20 Паспортист 4 0,5 1414                 707,00 8484,00
19 Архіваріус 4 0,25 1414                 353,50 4242,00
20 Завідувач господарством 7 1 1714                 1714,00 20568,00
21 Завідувач господарством 8 1 1825                 1825,00 21900,00
22 Інженер з ремонту П категорія 9 1 1925                 1925,00 23100,00
23 Механік І категорія 9 1 1925                 1925,00 23100,00
  Разом по 1.3.   30,75 52666,50   952,70   283,8         53903,00 646836,00
        1.4. Робітники                  
1 Робітник по обслуговуванню водопров.та каналіз.систем 5 2 1514                 3028,00 36336,00
2 Робітник по ремонту меблів та інших вироб. з деревини 5 1 1514                 1514,00 18168,00
3 Сторож 1 2 1378             35 679,60 3435,60 41227,20
4 Сторож 1 2 1378             35 679,60 3435,60 41227,20
5 Сторож навчально-дослідної ділянки 1 1 1378             35 339,80 1717,80 20613,60
6 Сторож навчально-ферм.господарства 1 1 1378             35 339,80 1717,80 20613,60
7 Оператори котельні (6міс.) 5 4 1514             35%нічні 746,68 6802,68 40846,08
8 Прибиральних службових приміщень 1 9 1378             3чол.х10% 413,40 12815,40 153784,80
9 Газоелектрозварювальник 5 1 1514             8%шкідл. 121,12 1635,12 19621,44
10 Комірник 2 1 1383                 1383,00 16596,00
11 Робітник ремонтно-будівельних робіт 5 4 1514                 6056,00 72672,00
12 Водій автотранспортних засобів 2 2 1383                 2766,00 33192,00
  Всього по 1.4.   30 42987               3320,00 46307,00 514897,92
  Разом по  1.1. - 1.4.   81,75 140702,50   6379,60   2967,15   1436,00   4138,50 155623,75 1826668,92
        1.5. Викладачі                  
1 викладачі   49                   126075,96 1512911,52
                             
  1.6. Надбавка за вислугу років викладачів                 22880,03 274560,36
  1.7. Надбавка відповідно до Постанови КМУ № 373 від13.03.2011 викладачів           5436,9 65242,8
  1.8. Матеріальна допомога на оздоровлення                   31240,4
  1.9. Матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарів               5676
  1.10. Грошова винагорода за сумлінну працю                    
  1.11. Нерозподілені видавтки на підвищення заробітної плати  (та індексація)              
                             
ЗАГАЛЬНИЙ  ФОНД, ВСЬОГО: 130,75                 310016,64 3716300